Qi Kai Sheng

Sustainability Business Partner, IKEAComparte

Qi Kai Sheng